ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

คณะผู้บริหาร แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล และบุคลากรโรงพยาบาลเปือยน้อย จ.ขอนแก่น


 |